Tag Archives: อุทยาน

เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ เปิดตัวโรงเรือนไม้เมืองหนาวโฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Flowers of Fantasy”

เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ อุทยานเรียนรู้ และอุทยานดอกไม้เมืองหนาวแห่งแรกของอีสาน พร้อมมอบความสุขท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้เมืองหนาวอีกครั้ง เนรมิตโฉมโรงเรือนใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Flowers of Fantasy” มหัศจรรย์แห่งหมู่มวลดอกไม้