Tag Archives: อุทยาน ร.9

อุทยาน “ในหลวง ร.9” ของขวัญ “วันพ่อ” สู่ปวงชน

เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ ทีมงานซอกแซกขอเชิญชวนท่านผู้อ่านโปรดก้มลงกราบแทบเท้า “บิดา” หรือ “คุณพ่อ” ของพวกเราอย่างพร้อม เพรียงกันนะครับ