Tag Archives: “อิเกีย” สุขุมวิท “ทะลุเป้า” ตอกย้ำ “ซอฟต์พาว” สวีเดน

“อิเกีย” สุขุมวิท “ทะลุเป้า” ตอกย้ำ “ซอฟต์พาว” สวีเดน

มีรายงานข่าวกระหึ่มไปทั่ววงการตลาดว่า ห้างเฟอร์นิเจอร์ ทันสมัยจากสวีเดน ที่รู้จักกันในนามของห้าง “อิเกีย” สร้างประวัติการณ์ใหม่อีกแล้วในประเทศไทย