Tag Archives: อิสราเอล

มอง “สงคราม” ยิว-อาหรับ ทำไม “วันนี้” ไม่เหมือน “วันนั้น”?

ขณะที่ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในกาซายังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่ายๆ แม้เวลาจะผ่านไปแล้วถึงเดือนเศษๆ ก็ตาม

ส่งแรงใจไป “อิสราเอล” ถึง “แรงงานไทย” 3 หมื่นชีวิต

ผมขอร่วมในการส่งแรงใจไปถึงพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอลที่มีจำนวนร่วมๆ 3 หมื่นคน และประมาณเกือบ 5 พันคน ที่อยู่ใกล้ฉนวนกาซา หรือบริเวณตอนใต้ของอิสราเอลที่เป็นจุดเกิดเหตุใหญ่ จากการโจมตีของกลุ่มฮามาสอย่างไม่มีใครคาดคิดเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว

รู้ไว้ “ปลอบใจ” เราเอง “โควิด-19” ยังหนักทั่วโลก

ผลการสำรวจภาคสนาม โดย “ซูเปอร์โพล” สรุปออกมาว่า คนไทย…ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 ตื่นตระหนกและกลัวโควิด-19 ระบาดรอบ 3 ในขณะนี้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 23.7 ระบุว่ากลัวระดับปานกลาง และร้อยละ 8.1 ระบุว่ากลัวค่อนข้างน้อยถึงไม่กลัวเลย