Tag Archives: อาหารเหนือ

DoiTung x เซ็นทรัล อุดรธานี ชวนมาแอ่วเหนือใกล้บ้านในงาน “ดอยตุงฮักเจ้า”

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ ดอยตุง ชวนเที่ยวงาน “ดอยตุงฮักเจ้า” ส่งต่อความรักจาก “ดอยตุง” สู่ เซ็นทรัล อุดรธานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

เดอะมอลล์ บางแค ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ในงาน “THE MALL AMAZING JOURNEY ตอน ฮักเมืองเหนือ” 

เดอะมอลล์ บางแค ยกเมืองเหนือมาให้แล้ว ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเหนือ การแสดงม่วนแต๊ แอ่วกาดม่วนใจ๋ ในงาน “THE MALL AMAZING JOURNEY 2022”  ตอน ฮักเมืองเหนือ