Tag Archives: อาหารพื้นเมือง

การบินไทยเปิดให้บริการอาหารพื้นเมืองใต้ ณ ภัตตาคารการบินไทยภูเก็ต

นายสมัชชา ศรีทองสุข กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจบริการอาหารภาคพื้น ฝ่ายครัวการบินได้ปรับพื้นที่สำนักงานภูเก็ต ณ ตึกเก่าพระอร่ามสาครเขต จังหวัดภูเก็ต เป็นภัตตาคารการบินไทย ให้บริการเมนูอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ และอาหารไทยเลิศรส สูตรเฉพาะของครัวการบินไทย