Tag Archives: อาคารลุมพินีสถาน

ย้อนอดีต “ดนตรีในสวน” “สวนลุมฯ” ในความทรงจำ

ช่วงนี้ข่าวคราวเรื่องการจัดแสดงดนตรีในสวนสาธารณะทั้งสวนใหญ่และสวนเล็กต่างๆทั่วกทม. กลับมาเป็นที่พูดถึงของคน กทม.อีกครั้ง