Tag Archives: อาคารรถผัก

ตลาดสี่มุมเมือง โชว์ศักยภาพ “อาคารรถผัก” จุดนัดพบเกษตรกรทั่วไทย ใหญ่และทันสมัยที่สุดในไทย จัดเต็มสินค้าดี-ราคายุติธรรม

ตลาดสี่มุมเมือง ศูนย์กลางค้าส่งผัก-ผลไม้ชั้นนำของเอเชีย เป็นตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยปริมาณการซื้อขายผักต่อวันที่มากที่สุด ในปริมาณกว่า 6000 ตันต่อวัน ครอบคลุมผักทุกชนิด