Tag Archives: อัตราเกิด

เห็นด้วยช่วย “คนอยากมีลูก” ใช้ “คนละครึ่ง” ลดค่า “เลี้ยงดู”

ผมขออนุญาตท่านผู้อ่าน “ตีเหล็กเมื่อร้อน” หรือ “ตีเหล็กตอนร้อน” ตามสำนวนไทยโบราณ เขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบาย “มีลูกเพื่อชาติ” ต่ออีกสักวันนะครับ…เพราะยังมีความห่วงใยเรื่องเด็กไทยเกิดน้อยลง…ที่จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในอนาคต

ห่วง “ประชากรไทย” ลด เหตุ “คนเกิด” น้อยกว่า “คนตาย”

ในการเสวนาหัวข้อ “50 ปี ประชากรที่เปลี่ยนไป” เมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ 2 ท่าน ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ฟังแล้วรู้สึกเหี่ยวๆ อย่างไรก็ไม่รู้ เกี่ยวกับจำนวนประชากร ของประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า