Tag Archives: อะไรจะเกิด มันก็ต้องเกิด

นี่ก็เพลงแห่งความหลัง “Whatever, Will Be, Will Be”

ผมมีความจำเป็นต้องเขียนต้นฉบับวันนี้ล่วงหน้า จะเขียนเรื่องที่เข้ากับเหตุการณ์คงจะยากหน่อย เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิด ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับนั้น ยังเป็นคืนวันศุกร์ที่ 18 กันยายนอยู่ครับ…ส่วนเหตุการณ์ใหญ่ว่าด้วยการชุมนุมของแกนนำนักศึกษาธรรมศาสตร์จะเกิดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่ 19 กันยายน