Tag Archives: หุ้นสามัญ

บี.กริม ผนึกกำลัง “ยูนิเวนเจอร์” มุ่งลงทุนธุรกิจพลังงานหลากหลายรูปแบบ ลุยขยายตลาดกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 500 เมกกะวัตต์ ใน 3 ปี

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด หรือ UVBGP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV ในสัดส่วน 45%