Tag Archives: “หอมมะลิไทย” มิได้แพ้ ที่แท้ “ไม่ได้ส่ง” ประกวด

“หอมมะลิไทย” มิได้แพ้ ที่แท้ “ไม่ได้ส่ง” ประกวด

ผมมีข่าวเก่าๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่อยากจะเขียนถึงอยู่ข่าวหนึ่งครับ ได้แก่ ข่าวที่สื่อออนไลน์หลายสำนักพาดหัวว่า “ไทยเสียแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” ปี 2023 ให้แก่ข้าวจากเวียดนาม