Tag Archives: หลวงพ่อแช่ม

“วัดฉลอง” ภูเก็ต…วันนี้ ดังไกลถึง “ประเทศจีน”

หัวหน้าทีมซอกแซกเขียนเกริ่นไว้ในคอลัมน์ “เหะหะพาที” เมื่อ 2 วันก่อนแล้วว่า หัวหน้าทีมฯและคณะแว่บไปสูดอากาศบริสุทธิ์จากริมทะเลภูเก็ตมา 3 คืน กับ 3 วัน ในช่วงหยุดยาว 6–7–8 เมษายนที่ผ่านมา