Tag Archives: หนี้นอกระบบ

ปัญหาหนี้ครัวเรือนไทย เรื่องเก่า “สถานการณ์ใหม่”

ผมจะแว่บไปต่างจังหวัดสัก 2–3 วัน และไม่แน่ใจว่าจะสะดวกในการส่งแฟกซ์ หรือส่งอีเมลเข้าโรงพิมพ์หรือไม่ในระหว่างเดินทาง จึงจำเป็นที่จะต้องเขียนต้นฉบับล่วงหน้าทิ้งไว้บ้าง