Tag Archives: หนังสือเสียง

TK Park ให้บริการแอป Libby อ่านหนังสือจากทั่วโลกฟรี 

ในช่วงที่ทุกคนในโลกต้องกักตัวเองเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด19 ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการอ่านและการเรียนรู้ออนไลน์มีจำนวนผู้ใช้งานสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เพื่อเป็นการต่อยอดกระแสรักการอ่าน