Tag Archives: หนังสือเรื่อง “โลกเปลี่ยนคนปรับ”

โลกเปลี่ยน คน (ก็ต้อง) ปรับ โลกหลังโควิดของ “รมต.4.0”

ผมได้รับหนังสือเรื่อง “โลกเปลี่ยนคนปรับ” หนังสือดังมากของท่านรัฐมนตรี สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ผมมักเรียกท่านว่า รัฐมนตรี 4.0 ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จุดพลุตัวเลข 4.0 ให้เป็นเลขแห่งความคาดหวัง ที่ประเทศไทยควรจะเดินไปให้ถึงเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว