Tag Archives: หนังสือการ์ตูน

โฉมใหม่ ‘มหาสนุก Happy Learners’ การ์ตูนที่ทั้งสนุกและส่งเสริมการเรียนรู้

บรรลือสาส์นปรับโฉม ‘มหาสนุก’ สู่การ์ตูน Edutainment เจาะกลุ่มเด็กภายใต้ชื่อ ‘มหาสนุก Happy Learners’ เน้นเสริม Future Skills พร้อมขยายแบรนด์เป็น Edutainment Brand ครบวงจร

กระทรวง พม. ชวนอ่านการ์ตูน “KnowCovid รู้ทันโควิด” ขอรับได้ฟรี! ลงชื่อผ่านเว็บไซต์ หรือโทรสายด่วน 1300  

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง