Tag Archives: หนองหาน

เที่ยวตามคำขวัญจังหวัด “ปราสาทผึ้ง”+”สาวภูไท”

ซอกแซกสัปดาห์นี้ เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสกลนครนะครับ…จังหวัดเล็กๆ แต่น่ารักจังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน ที่ทีมงานซอกแซกติดตามคณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐไปประชุมประชาพิจารณ์เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 (บ้านชมภูพาน) ดังที่เขียนเล่าไว้เมื่อสัปดาห์แล้ว