Tag Archives: ส.ส.ย้ายพรรค

แด่ “พลังประชารัฐ” ด้วย “รัก” และ “เสียดาย”

ผมอ่านข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมือง ว่าด้วยเรื่อง “ส.ส.ย้ายพรรค” ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้ว ก็รู้สึกใจหายและเสียดายพรรค “พลังประชารัฐ” เป็นที่สุด