Tag Archives: สุริยานุวัตร

117 ปี บ้าน “สุริยานุวัตร” จาก “ตำรา” สู่ “แผนพัฒนา”

หัวหน้าทีมซอกแซกได้รับหนังสือปกแข็งพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์อย่างดี และเสริมด้วยกระดาษอาร์ตในส่วนที่ใช้จัดพิมพ์รูปภาพอันสำคัญยิ่ง รวมแล้วหนากว่า 240 หน้า จำนวน 3 เล่ม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว