Tag Archives: สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

เรือด่วนเจ้าพระยา! จาก “ตำนาน” สู่ “อนาคต”

ซอกแซกสัปดาห์นี้ยังคงเป็นเรื่องเล่าจากแม่น้ำเจ้าพระยาบนหลังคาของเรือท่องเที่ยว “เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท” ที่ทีมงานซอกแซกได้รับเชิญไปนั่งกินลมชมวิว 2 ฝั่งเจ้าพระยา และได้มีโอกาสสนทนากับ “คุณติ๋ม” สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม หรือ “เจ้าแม่เรือด่วน” ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเรือท่องเที่ยวบริษัทนี้ด้วยเช่นกัน