Tag Archives: สุชาดา สหัสกุล

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ได้เวลา “อ่าน…อีกครั้ง”

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า “งานใหญ่” สำหรับคนรักหนังสือในประเทศไทย ซึ่งเป็นงานระดับชาติ มีหนังสือมาออกร้านมากมาย จะมีเพียง 2 งานเท่านั้น