Tag Archives: สีสัน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชวนเที่ยวงาน “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7” เทศกาลถนนคนเดินชนเผ่าท่ามกลางอากาศหนาว

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เมื่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนเที่ยว เทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 ท่ามกลางอากาศหนาวสดชื่นกลางขุนเขา และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวดอยตุงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย