Tag Archives: สำนักธรรม

ครั้งหนึ่งกับแม่ชีศันสนีย์

ด้วยอาชีพนักหนังสือพิมพ์ที่จะต้องออกไปพบปะผู้คนเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยหาข่าวหาข้อมูลหรือสำหรับผมก็เพื่อหาประเด็นสำหรับมาเขียนคอลัมน์ประจำวันที่ผมรับผิดชอบอยู่…ทำให้มีโอกาสได้พบเจอผู้คนปีละจำนวนมาก