Tag Archives: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รถไฟความเร็วสูง “ลาว” “มองเขา” แล้วก็ “มองเรา”

ผมขออนุญาตเขียนถึงเรื่องราวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่ออีกสักวันนะครับ เพราะเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าระหว่างที่ผมอยู่ที่เวียงจันทน์นั้น เพื่อนฝูงที่สนิทชิดชอบรายหนึ่ง ได้กรุณาส่งไลน์ไปถึงผมว่า…

เที่ยวเวียงจันทน์ ความสุขแบบสมถะ

ซอกแซกสัปดาห์นี้ เป็นผลพวงมาจากการที่หัวหน้าทีมได้รับการเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมชม “เขื่อนนํ้างึม 2” หรือโครงการไฟฟ้าพลังนํ้า “นํ้างึม 2” ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา