Tag Archives: สัตว์ป่า

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก “The International ARC Awards 2021”

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 สะท้อนนโยบายด้านความยั่งยืน ให้ความสำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”

บี.กริม ผนึก WWF กรมอุทยานฯ เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา” โครงการต้นแบบปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง และสัตว์ป่า

บี.กริม ผู้สนับสนุนหลักขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน มากว่า 7 ปี