Tag Archives: สอบเข้าเตรียมอุดม 2567

ให้กำลังใจ “ลูกหลาน” สอบ “เตรียมอุดม” พรุ่งนี้

ข้อเขียนของผมวันนี้จะลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็น “วันสุกดิบ” ก่อนที่จะมีการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษานี้ 1 วัน