Tag Archives: สวนสยามอะเมซิ่งพาร์ค

เช็กอิน “กรุงเทพ” จำลองโซนใหม่ “สวนสยาม”

ท่านผู้อ่านคงได้ยินข่าวโดยทั่วหน้ากันแล้วว่าโซนใหม่ของ “สวนสยาม” ทะเลกรุงเทพฯ หรือในชื่ออย่างเป็นทางการล่าสุดว่า “สวนสยามอะเมซิ่งพาร์ค” ( Siam Amazing Park) นั้น ได้เปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนทั่วๆ ไปมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา