Tag Archives: สวนสนุกในร่ม

ออนเซนเข็นกระเป๋า…10 สไลเดอร์ห้ามพลาดที่ “MEGA HarborLand”

ออนเซนยังคงอยู่ที่ “Mega Harborland” สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ที่ตั้งอยู่ที่ “เมกาบางนา” เป็นอาคารใหม่ 3 ชั้นด้านหลัง ikea ใกล้กับ HomePro มีทางเดินเชื่อมต่อที่ชั้น L1

ออนเซนเข็นกระเป๋า…สวนสนุกในร่ม “MEGA HarborLand”

ทีมงานซอกแซกได้รับจดหมายเชิญให้ไปงานเปิดตัว “Mega Harborland” สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ที่ตั้งอยู่ที่ “เมกาบางนา” เป็นอาคารใหม่ 3 ชั้นด้านหลัง ikea ใกล้กับ HomePro มีทางเดินเชื่อมต่อที่ชั้น L1