Tag Archives: สวนดอกไม้

ออนเซนเข็นกระเป๋า ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์ “สวนนงนุช พัทยา”

ทีมงานซอกแซกชุดใหญ่ได้ยกทีมไป “พัทยา” ด้วยการใช้สิทธิ์ใน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน” ของรัฐบาล ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงความคึกคักในการท่องเที่ยวไทย ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์ “โควิด-19”