Tag Archives: สวดมนต์ข้ามปี

ได้เวลาสวดมนต์ข้ามปี+อ่านหนังสือส่งท้ายปีเก่า

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม เสาร์สุดท้ายของปีมาถึงแล้ว รายการ “เสาร์สารพัน” ขอนำท่านผู้อ่านเข้าสู่บรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดังที่ปฏิบัติมาเป็นประจำในเสาร์สุดท้ายของทุกๆ ปี