Tag Archives: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตื่นตา “อุทยานเบญจสิริ” ตื่นใจ “ม่านน้ำ แม่แผ่นดิน”

เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทีมงานซอกแซกได้รับเชิญจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานการแสดงม่านน้ำ “แม่แห่งแผ่นดิน” ให้ไปชมการ “ซ้อมใหญ่” เสมือนจริง ณ อุทยานเบญจสิริ สุขุมวิท ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ยิ่งใหญ่ เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมเปิดการแสดงโขนมูลนิธิฯ ตอน “สะกดทัพ” 30 ต.ค.-5 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปะการแสดงโขนในทุกมิติ ดังพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย กลับมาอย่าง “ยิ่งใหญ่” อีกครั้ง

ดังได้กล่าวแล้วว่า เดือน “สิงหาคม” ของทุกๆ ปีนับเป็นเดือนแห่งความปลื้มปีติของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นเดือนที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

ไอคอนสยาม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีไทย พร้อมสืบสานหัตถศิลป์ไทยสู่สายตาชาวโลก

เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยเสมอมา

สยามพารากอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกระทรวงวัฒนธรรม

“ด้วยพลังแห่งรัก” หนังสือประกอบนิทรรศการ จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์หนังสือประกอบ นิทรรศการ “ด้วยพลังแห่งรัก” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยในฐานะคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตลอดระยะเวลาเกือบ ๗๐ ปี ด้วยพลังแห่งรักที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนชาวไทย 

“วันแม่แห่งชาติ” 2563 วัน “รวมใจ” ของคนไทย

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯเหนือชีวิต เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประเทศชาติ

20 ปี “ธนาคารสมอง”

ผมได้รับเอกสารสารคดีเชิงข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับหนึ่ง อ่านแล้วก็รู้สึกปีติตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นล้นพ้น