Tag Archives: สภาการหนังสือพิมพ์ฯ

23 ปีสภาการหนังสือพิมพ์ฯ

ผมได้รับแจ้งจากท่านประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติคุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ว่า ปีนี้ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีของการก่อตั้งในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมที่จะถึงนี้