Tag Archives: สถานีรถไฟฟ้

“ข่าวเศร้า” จาก “ผ่านฟ้า” อำลา “ภัตตาคาร” อร่อย

เมื่อวันที่ชาวคณะกองบรรณาธิการไทยรัฐกลุ่มใหญ่ รวมพลกันไปศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ไทยยุคสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ณ “ศาล หลักเมือง” กรุงเทพฯ พร้อมทั้งถือโอกาสกราบไหว้ขอพรศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งแก่พวกเราเองและแก่ประเทศไทย ดังที่หัวหน้าทีมซอกแซกเขียนไว้ถึง 2 วัน ในคอลัมน์เหะหะพาที เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้น