Tag Archives: สติมา

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นำแอนิเมชัน สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ”

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)  นำตัวอย่างแอนิเมชันเรื่อง สติมา “เณรน้อยอัจฉริยะ” นำไปสอนสามเณรในปีที่ 10 ของโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่ 10