Tag Archives: ศูนย์ต้าน “ข่าวปลอม”

ศูนย์ต้าน “ข่าวปลอม” ควรจะมีตั้งนานแล้ว

เมื่อสักเดือนสองเดือนที่แล้ว มีข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ มีดำริที่จะจัดตั้งศูนย์กรองข่าวปลอม หรือ Fake News Center ขึ้นมาในกระทรวงของท่าน เพื่อต่อต้านบรรดาข่าวปลอมหรือข่าวลวงต่างๆ ที่ระบาดหนักอยู่ในโลกออนไลน์ขณะนี้