Tag Archives: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ

เซ็นทรัลพัฒนา สานต่อแคมเปญช่วยเหลือเกษตรกร และสินค้า OTOP เปิดพื้นที่ฟรี จัดงาน “ตลาดรวมใจ คนไทยช่วยชาติ”

เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมการค้าภายใน และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ตลาดรวมใจ คนไทยช่วยชาติ” เปิดพื้นที่ฟรีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และกลุ่มสินค้าOTOP ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้คนไทย