Tag Archives: ศิลปะการป้องกันตัว

6 กุมภาพันธ์ “วันมวยไทย” สืบสานรักษาและต่อยอด

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) เป็น “วันมวยไทย” ครับ มีการจัดงานเฉลิมฉลองในหลายๆจังหวัดเพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษไทย ที่ประดิษฐ์คิดค้น “ศิลปะการป้องกันตัว” ให้แก่ชนชาติไทยมาแต่โบราณกาล