Tag Archives: ศาสนิกสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ชุดศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ – คริสต์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บนแสตมป์ที่ระลึกชุด “ศาสนิกสัมพันธ์ พุทธ–คริสต์” จำนวน 2 ดวง