Tag Archives: ศาลายา

รีวิว: เมนูใหม่ “Baby chicken Lu ไร้เก๊าท์” Special dish จากร้านอาหารฝรั่งเศส D’Eiffel Salaya

ร้าน “ดิไอเฟล” ร้านอาหารฝรั่งเศสฝีมือคนไทยแสนอร่อย ร้านประจำของทีมงานซอกแซกที่ปีหนึ่งไปทายกันหลายครั้ง เนื่องจากติดใจฝีมือความอร่อยของเชฟที่ร้าน

กิน เที่ยว ทำกิจกรรม และพักผ่อนเต็มรูปแบบ ที่ “เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค”

ซูมซอกแซก ชวนไปเที่ยวใกล้กรุง ที่เดินทางเพียง 1 ช.ม. จากกรุงเทพฯ ก็จะพบกับประสบการณ์ที่ครบครัน ที่ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค สถานที่ๆ เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งศาลายา