Tag Archives: วุฒิสภา

เร่งใช้ “งบ” 2567 ทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขึ้น

ผมชำเลืองดูว่าวันที่ที่ต้นฉบับเรื่องนี้จะลงตีพิมพ์ในไทยรัฐคือ28 มีนาคม 2567 ก็ได้แต่หวังว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 ซึ่งผ่านวาระ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่ 22 มี.ค. และมีกำหนดจะเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาในวันอังคารที่ 26 มี.ค.นั้น…น่าจะผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเช่นกัน