Tag Archives: “วาระงาน” นายกฯ ใหม่ 12 วัน “วิ่งรอก” ข้ามโลก

“วาระงาน” นายกฯ ใหม่ 12 วัน “วิ่งรอก” ข้ามโลก

ผ่านไปเรียบร้อยโรงเรียนรัฐบาล “พรรคร่วม” ที่มีเพื่อไทยเป็นแกนกลางแล้วนะครับ สำหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอันเป็นเงื่อนไขสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่เราใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้