Tag Archives: วัน “ฤกษ์ดี” ไทย-กัมพูชา อังคาร 22 สิงหาคม 2566

วัน “ฤกษ์ดี” ไทย-กัมพูชา อังคาร 22 สิงหาคม 2566

ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม และจะลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันพุธที่ 23 สิงหาคม ซึ่งถ้าไม่มีอะไรขัดข้องทางเทคนิควันที่ 22 สิงหาคม หรือเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่ประเทศเพื่อนบ้านรั้วติดกันอันได้แก่ ไทย และกัมพูชาจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่และรัฐบาลใหม่ในวันเดียวกัน