Tag Archives: วัน “มหามงคล” 2566

วัน “มหามงคล” 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นับเป็นวัน “มหามงคล” ยิ่ง สำหรับประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวัน “วิสาขบูชา” อันเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาแล้ว