Tag Archives: วันเฉลิมพระชนมพรรษา

แสงเทียนจากใจ 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดแห่งชาติจากการประกาศของรัฐบาล เมื่อ พ.ศ.2562

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง”

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ยิ่งใหญ่ เฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

สืบสานรักษาต่อยอด เพื่อ “ปวงชน” ชาวไทย

เนื่องในโอกาสที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 28 กรกฎาคม 2566 เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันนี้

วัน “มหามงคล” 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นับเป็นวัน “มหามงคล” ยิ่ง สำหรับประชาชนชาวไทย เพราะนอกจากจะเป็นวัน “วิสาขบูชา” อันเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาแล้ว

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง” ของปวงไทย

วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของพวกเราชาวไทย เพราะตรงกับ “วันแม่แห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเปรียบประดุจ “แม่แผ่นดิน” ของพสกนิกร

OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย กลับมาอย่าง “ยิ่งใหญ่” อีกครั้ง

ดังได้กล่าวแล้วว่า เดือน “สิงหาคม” ของทุกๆ ปีนับเป็นเดือนแห่งความปลื้มปีติของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นเดือนที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

“สืบสาน รักษา และต่อยอด” “พระราชปณิธาน” สู่ปวงชน

วันนี้วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ของพสกนิกรชาวไทย

เริ่มแล้ว “เดือน” แห่งความสุข จุดเทียน “วันพ่อ”+แสงสีทั่วไทย

เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ผมรักและชอบมากที่สุด และจะรอคอยอย่างใจจดใจจ่ออยู่เสมอมา ตั้งแต่ผมจำความได้

ไปรษณีย์ไทย เปิดภาพสุดปิติแสตมป์ชุด “เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา” สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกชุด “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อรำลึกถึงวโรกาสอันเป็นมงคลในช่วง 65 ปีที่แล้ว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2499

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เชิญชมบันทึกการแสดงโขน 3 ตอนสุดประทับใจ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ส.ค.นี้

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ