Tag Archives: วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎา 2561 วันมหาปีติของปวงชน

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561) นับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับปวงชนชาวไทยที่มีจิตใจยึดมั่นเคารพเทิดทูนใน 3 สถาบันหลัก อันได้แก่สถาบัน “ชาติ-ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เหนือสิ่งอื่นใด