Tag Archives: วันอาสาฬหบูชา

ทำความดี/ละเว้นความชั่ว ในวันประกาศ “พระศาสนา”

วันนี้ (พุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565) ตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 8 เป็น “วันอาสาฬหบูชา” หรือ “วันพระใหญ่” ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา…รองจากวันวิสาขบูชา และมาฆบูชาเพียงเท่านั้น

อาราธนา “พระรัตนตรัย” บันดาล “ประเทศ” พ้นวิกฤติ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง หรือเดือน 8 หนที่ 2 ของปีนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทย…ตรงกับวัน “อาสาฬหบูชา” วันพระใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน

ชวนทำบุญ New Normal + สารพันสินค้าชุมชน “ขึ้นห้าง”

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม วันสุกดิบก่อนวันอาสาฬหบูชา (5 ก.ค.) 1 วัน และวันเข้าพรรษา (6 ก.ค.) 2 วัน…รายการ “เสาร์สารพัน” ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาทั้ง 2 วันที่จะเวียนมาถึง

เทียนพรรษาโฉมใหม่ที่อุบลฯ อำลาอาลัยโรงหนัง “สกาลา”

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563…วันที่เราจัดไว้สำหรับรายการ “เสาร์สารพัน” ชวนเที่ยวงานชวนอ่านหนังสือและชมบันเทิงย้อนยุค…เพื่อชวนเที่ยวชวนอ่านชวนชมหรือชวนฟัง ในสไตล์ “นิวนอร์มอล”…มีอะไรน่าสนใจบ้างเสาร์นี้ เชิญติดตามกันได้

งดเหล้า “เข้าพรรษา” เริ่มตั้งแต่ “อาสาฬหบูชา”

วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วันอาสาฬหบูชา” หรือการบูชาในเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติ

“อาสาฬหบูชา” รำลึก 2,606 ปี แห่งพุทธศาสนา

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2561) ตรงกับ “วันอาสาฬหบูชา” วันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “ปฐมเทศนา” อันเป็นแก่นของหลักธรรมแห่งพุทธศาสนา แก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

สัปดาห์ “มหามงคล” รัฐ-ราษฎร์จัดงานเฉลิมฯ

กล่าวได้ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์มหามงคลโดยแท้ เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นสัปดาห์ที่จะมีวันสำคัญทางพุทธศาสนาถึง 2 วัน อันได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเท่านั้น