Tag Archives: วันอนุรักษ์ควายไทย

ร่วมอนุรักษ์ “ควายไทย” เคียงคู่ “คนไทย” ตลอดไป

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้เมื่อบ่ายๆของวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” และเนื่องจากผมเคยมีความรักความหลังอยู่กับเรื่อง “ควายๆ” พอสมควร ทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่อยากจะเขียนถึง “ควายไทย” ขึ้นมาตงิดๆ