Tag Archives: วันสตรีสากล

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองวันสตรีสากล ด้วยการจัดงานสัมมนาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงาน

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ด้วยการจัดงานในกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกย่องความเป็นผู้นำของสตรีในอุตสาหกรรมการบริการ สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในสถานที่ทำงาน และความก้าวหน้าของพลังและบทบาทของสตรีในประเทศไทยและทั่วโลก