Tag Archives: วันมหาจักรี

รำลึก “วันมหาจักรี” 242 ปี “รัตนโกสินทร์”

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2567 เป็น “วันจักรี” หรือวันรำลึกถึงการเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อ 6 เมษายน พ.ศ.2325